Roddin, R., Yusof, Y., Mukhtar, M., Mohamad, M., Abdul Razzaq, A., Jalil, S., & Ahmad Hariri, T. 2019 Dec 4. KEUPAYAAN KOMUNITI ORANG ASLI SUKU KAUM SELETAR DI JOHOR BAHRU MELALUI KEUSAHAWANAN BERASASKAN PELANCONGAN. International Journal of Social Science Research. [Online] 1:2