Ibrahm, D., & Harun, A. 2020 Jun 15. Simulator Sifat Gas: Pembelajaran Aras Submikroskopik Kimia Menggunakan Telefon Pintar. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 2:2