Pembangunan Perkhidmatan Pos dan Sumbangannya kepada Pentadbiran British dan Masyarakat di Negeri-Negeri Selat 1902-1938

  • Koh Kuan Wei
  • Zubaidah V.P. Hamzah
  • Azlizan Mat Enh

Abstract

Kajian ini memfokuskan kepada usaha-usaha kolonial British dalam pembangunan perkhidmatan pos di Negeri-Negeri Selat pada tahun 1902 hingga 1938 dan sumbangannya kepada masyarakat dan pentadbiran British. Kebanyakan kajian lepas dalam aspek perhubungan lebih tertumpu kepada perkembangan landasan kereta api dan jalan raya pada era pentadbiran British. Namun, perkhidmatan pos juga merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perhubungan pada era tersebut yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan pentadbiran British. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial British dalam menaik taraf perkhidmatan pos di Negeri-Negeri Selat dan sumbangannya kepada masyarakat serta pentadbiran. Penelitian adalah berdasarkan metodologi sejarah dengan menjadikan bahan primer seperti fail, laporan, dan statistik dalam fail kolonial CO273 Colonial Office: Straits Settlements Original Correspondence dan CO275 Colonial Office: Straits Settlements Sessional Papers sebagai sumber analisis utama. Kajian mendapati bahawa British telah membawa pembaharuan dan sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan pos di Negeri-Negeri Selat. Pembaharuan ini seterusnya telah memberi manfaat kepada masyarakat terutamanya memudahkan urusan harian selain menyumbang dalam melicinkan urusan pentadbiran British dengan adanya perkhidmatan pos yang baik dan efektif.

References

Andaya, B.W. & Andaya, L.Y. (1982). A History of Malaysia. London: MacMillan Education Ltd.
Azharudin Mohamed Dali. (2001). Perkembangan Sistem Telekomunikasi di Selangor: Telegraf dan Telefon 1874-1896. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
Chai, H.C. (1967). The Development of British Malaya 1896-1909, Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
CO273/114/9197. 1882. The Post Office. 22 April 1882.
CO275/45. 1893. Annual Report on the Postal Department of the Straits Settlements for the Year 1892. Straits Settlements Annual Reports for the Year 1892. Government Printing Office. Singapore.
CO275/66. 1903. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Department Reports of the Straits Settlements for the Year 1902. Government Printing Office, Singapore.
CO275/68. 1905. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1903. Government Printing Office. Singapore.
CO275/72. 1906. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1905. Government Printing Office. Singapore.
CO275/74. 1907. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Department Reports of the Straits Settlements for the Year 1906. Government Printing Office. Singapore.
CO275/79. 1910. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1908. Singapura.
CO275/84. 1911. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1910. Government Printing Office. Singapore.
CO275/87. 1912. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1911. Government Printing Office, Singapore.
CO275/96. 1916. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1915. Government Printing Office. Singapore.
CO275/98. 1918. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1916. Government Printing Office, Singapore.
CO275/100. 1920. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1918. Government Printing Office. Singapore.
CO275/103. 1922. Postal and Telegraphs Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1920. Government Printing Office. Singapore.
CO275/107. 1924. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1922. Government Printing Office. Singapore.
CO275/110. 1925. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1923. Government Printing Office. Singapore.
CO275/112. 1926. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1924. Government Printing Office. Singapore.
CO275/114. 1926. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1925. Government Printing Office. Singapore.
CO275/119. 1928. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1927. Government Printing Office. Singapore.
CO275/121. 1929. Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1928. Government Printing Office. Singapore.
CO275/124. 1930. Posts and Telegraph Department of the Straits Settlements. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1929. Government Printing Office, Singapore.
CO275/129. 1933. Report of the Posts and Telegraphs Department for the Year 1931. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1931. Government Printing Office, Singapore.
CO275/131. 1933. Report of the Posts and Telegraphs Department for the Year 1932. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1932. Government Printing Office. Singapore.
CO275/150. 1940. Annual Report on the Posts and Telegraphs Department of The Malayan Postal Union for the Year 1938. Annual Departmental Reports of the Straits Settlements for the Year 1938 (Volume 1). Government Printing Office. Singapore.
Jessy, J.S. (1979). Sejarah Tanah Melayu (1400-1959). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kaur, A. (1985). Bridge and Barrier: Transport and Communications in Colonial Malaya 1870-1957. New York: Oxford University Press.
Mills, L.A. (2012). British Malaya 1824-67, Reprint No. 22. Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.
Winstedt, R.O. (1986). A History of Malaya. Kuala Lumpur: Marican & Sons (Malaysia) Sdn. Bhd.
Published
2020-06-15
How to Cite
WEI, Koh Kuan; HAMZAH, Zubaidah V.P.; ENH, Azlizan Mat. Pembangunan Perkhidmatan Pos dan Sumbangannya kepada Pentadbiran British dan Masyarakat di Negeri-Negeri Selat 1902-1938. Jurnal Dunia Pengurusan, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 12-24, june 2020. ISSN 2682-8251. Available at: <http://myjms.moe.gov.my/index.php/jdpg/article/view/9598>. Date accessed: 11 aug. 2020.
Section
Articles